Rick är redo och entusiastisk inför att gå i session vid Avancerade organisationen i Los Angeles. Här, genom sin auditering, går han uppför Bron och når en högre andlig platå med en personlig andlig renässans.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.