Ricardo ser fram emot att återvända till Dallas Scientology Kyrka. Han är redo att fortsätta med sina studier av Grunderna, närmare bestämt boken Scientology 8‑8008. Men innan han ger näring åt sin själ, ger han näring åt sin kropp med en snabb matbit på kaféet!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.