Den professionella konstnären Joan beskriver sitt arbete som ”minimalistiskt men genomsyrat av energi”. Hon har hållit sig sysselsatt under sin tid hemma och nu är hon redo att skicka ut sin konst till kunderna. Hon håller igång sin kreativitet och produktivitet genom att tillämpa levnadsregeln ”Blomstra och lyckas” i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.