Under denna tid tar Jeremiah fram elverktygen för att göra lite seriös hemrenovering. Han har ritningarna, verktygen och kunskapen han behöver för att förnya sitt hem. Jeremiahs mest kraftfulla verktyg? Att följa levnadsregeln ”Var flitig” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.