Remi hjälper till att förse den enorma befolkningen i sin hemstad Lagos med mat genom att bygga kompakta jordbrukssystem. Genom att använda en blandning av ekologiskt och återvunnet material har han kommit fram till miljömedvetna lösningar som ger mest grödor från minsta möjliga utrymme. Att arbeta i harmoni med livet omkring sig är en av lektionerna att lära sig på kursen Tillvarons dynamiker i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.