Efter att Rafael och Elenia tillbringar dagen med att stirra på skärmar – för att inte halka efter med jobbet och för att kolla nyheterna – känner de sig tomma på energi. De piggar upp sig genom att använda en process som beskrivs i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.