De senaste månaderna kan ha varit lite oharmoniska för många, men inte för Samuel. Under denna tid återupptäckte han sin kärlek till musik och har fyllt sin värld med harmoni genom att sätta sig vid sin keyboard. Förmågan att skapa någonting vackert ur förstörelse är ett begrepp som utspelar sig på sidorna i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.