Andreína har hållit igång sin video­produktions­studio! Hon har tagit hand om sig själv och sin personal så att de har kunnat få projekten att rulla på. Hennes studio är ett exempel på Vägen till lycka med ”Ljus, kamera och action!”

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.