Carlo säljer högteknologiska maskiner för tryckning som hjälper kunderna anpassa koppar eller nästan vad som helst. Carlos formel för framgång är, som en tryckeriarbetare skulle kunna säga, ganska svart och vitt – att hålla igång! Det råkar vara ett budskap som tryckts från levnadsregeln ”Var flitig” i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.