Vad skulle möjligen kunna skapa mer glädje i hemmet än tre hundar? Svaret: fyra hundar, förstås! Så Ursula gör i ordning sin trädgård för ett varmt valpvälkomnande. Och hon tillämpar principer från Scientology: Tankens grunder för att skapa en positiv framtid för sig själv och sin fjärde (blir det kanske fler?) hundkompis.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.