Elizabeths liv är fyllt med det oförutsägbara – nämligen beteendet hos två energiska unga pojkar. Men hon har hittat ett sätt att göra det oförutsägbara till det förutsägbara genom att utöka sin förståelse av mänskligt beteende med sina studier av kursen i Vetenskapen om överlevnad.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.