Valeria har anlänt till England för Power-processing, en särskild auditeringsnivå som bara finns på Saint Hill. Och det betyder att hon är på ett av de sista stegen inför tillståndet Clear.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.