När Patrick letade efter en ny sport att engagera sig i nöjde han sig inte med tennis eller golf. Istället lyfte han med skärmflygning med motor. En motordriven trike, eller hjulställning, får upp honom i luften och en fallskärmsliknande vinge håller honom kvar där. Det är bara ett av de många spel Patrick spelar i livet, ett begrepp han började tillämpa efter att ha läst Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.