Antonio är sångare och underhållare vars arbete är fyllt av positivitet. Han är i samklang med sina fans och delar låtar online som betonar vikten av att hålla sig positiv i våra liv. Och den känslan är i perfekt harmoni med lektioner från kursen Den emotionella Tonskalan i Scientology handboken.

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.