Mervin har en poddsändning och ett budskap att dela med världen. Han vill att alla ska veta att han just har läst färdigt boken Skapandet av mänsklig förmåga och hur det har hjälpt honom att upptäcka förmågor som han aldrig visste att han hade!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.