Thierry är en professionell fotograf som bor på den pittoreska franska Rivieran. Han har använt lockdownen till sin fördel och lägger ner tid på att läsa om böcker som hjälper honom att hålla sig positiv och gå framåt till och med i dessa utmanande tider. Och bland böckerna på hans lista över det han ska läsa om finns Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.