Po‑Jung tar sitt kaffe på stort allvar – till exempel genom att värma vattnet till 90 grader. För Po‑Jung blir saker angenämare genom att ta sig tid att göra till och med de små sakerna helt rätt. Och oavsett om det handlar om att vara noga med kaffet eller att sköta om sig inspireras han av Vägen till lycka att göra allt på rätt sätt.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.