Marías företag arbetar med nätverks­marknadsföring, så man kan säga att hennes jobb är att få folk i kontakt med varandra. För att göra det skapar hon bra kontakt med sitt eget team och håller dem organiserade och fungerande som en superdator, genom att använda verktygen som hon lärde sig i Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.