Ge ett barn en rutschkana och se glädjen sätta igång! Det är vad som händer varje gång Emilia går ut bakom huset och rutschar fram hela dagen lång!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.