Oscar är mästare på banan ... bordtennisbanan, det vill säga. Han är ett pingis-geni och är verkligen vass på bordtennis. Men det är bara hans hobby. Hans huvudsakliga aktivitet är att studera Grunderna – och det är en matchboll för Oscar!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.