Att lära sig spela ett musikinstrument står högt på Tals lista över saker hon skulle vilja uppnå … om hon bara hade tid. Nu är det dags för henne att ta sig an pianot. Hon använder kursen Studieteknologin från Scientology handboken för att se till att övning verkligen ger färdighet.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.