Brennan lägger fram de tre grundreglerna för att bli en skicklig pianist. Hon ser till att inte skjuta upp. Hon ägnar en bra bit av dagen åt att öva. Och genom att följa dessa två regler ser hon till att hålla sig mycket produktiv. För att ge bränsle åt sin passion för musik tillämpar Brennan verktygen från Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.