Peter och hans son, Liam, är motorcykelfantaster, konstentusiaster, hemrenoverare, djurvänner och första klassens grillmatskonnässörer. Peter ser dessa olika intressen som en del av livets äventyr. Det är ett perspektiv Peter fick av boken Dianetics, ett perspektiv som hjälper honom och hans son hålla sig positiva och produktiva under denna tid.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.