Det är inte en dröm, det är verkligt – Scientology Kyrkan i Perth har öppet. Och som ett resultat känner sig Martine mycket uppåt i landet Down Under. Hon är tillbaka i sin Kyrka och studerar Grunderna, där hon lär sig hur man förbättrar tillstånd för vilken aktivitet som helst i livet.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.