Som färganalytiker hjälper Sachiko folk att upptäcka sina egna personliga färgpaletter. Då hon vet vilka färger som ser bra ut på hennes klienter och vilka som inte gör det hjälper hon personen att bättre uttrycka sin individualitet. Och för att hjälpa sina klienter hålla sig utåtriktade rekommenderar Sachiko boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.