Peri sticker glatt in till kurslokalen på Scientology Kyrkan i Los Angeles. Denna unga dam lär sig Scientology-teknologin tidigt i livet och garanterar därför sin egen glada framtid!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.