Tina är vid Advanced Organization Los Angeles, där hon blir expert på mänskligt beteende. Med allt hon lärt sig hittills är hon bättre i stånd att effektivt hantera alla typer av personligheter, vilket gör henne till en äkta ”människokännare”.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.