Under det gångna året lät Peity inget stå i vägen för hennes studier i Scientology. Hon studerade bara hemma. Men nu är hon ivrig att återvända till Scientology Kyrkan i Bogotá för att fortsätta med Kunskapens guldålder.

Läs L. Ron Hubbards första beskrivning av Dianetics och de primära lagarna för hur och varför auditering (vägledning) fungerar i Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.