Man skulle kunna säga att Pei Ying verkligen vet hur hon ska anstränga sig. Hon är inskriven på en motionskurs online, där hon anstränger sig fysiskt. Hon är också inskriven på Brevkursen i Dianetics, där hon anstränger sig mentalt med kunskap om vad sinnet är och hur det fungerar.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.