Pedro är 92 år ung och erbjuder sitt ovärderliga recept för ett långt och lyckligt liv. Allt kommer sig av att följa levnadsregeln ”Sköt om dig” och resten av de livsförbättrande lektionerna från den ovärderliga boken Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.