Pearl är den stolta nya ägaren av tre marsvin med de utsökta namnen Cupcake, Brownie och Oreo. Som matte till dessa lurviga små djur är Pearl ett exempel på hur livet omfattar olika sorters liv – ett begrepp som tas upp på kursen Tillvarons dynamiker från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.