Efter att ha uppnått tillståndet Clear vill Anna skicka glädjen vidare. Hon är i Scientology Kyrkan i Portland och studerar en föreläsningsserie av L. Ron Hubbard som en del av sitt större mål – att bli auditör och hjälpa andra att bli Clear!

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.