Paul lärde sig att skifta sitt tänkande från att låta sig själv bli överväldigad av hinder och övergick till att spränga barriärer genom att fokusera på det positiva och hålla sig produktiv. Det är ett kraftfullt bevis på vad en individ klarar av och en av visdomspärlorna från boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.