Patricia arbetar och motionerar hemma. Hon håller sitt schema som kampanjchef för tidskrifter och tidningar, samtidigt som hon ser till att ha tid att motionera @hemma.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.