Att se Pat laga en smörgås är som att se en konstnär skapa ett mästerverk. Det är inte bara de sunda ingredienserna eller den estetiska presentationen, det är även Pats entusiasm för att hålla sig på rätt spår när han går längs Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.