Pat är ivrig att sätta igång med sitt fastighets­förvaltnings­arbete igen. Han använder statistiker för att övervaka och leda sina affärsbeslut, vilket får hans verksamhet att löpa på med största möjliga effektivitet. Statistiker är bara ett av många verktyg han lärde sig från Etik och tillstånden i Scientology handboken för att hjälpa honom nå framgång i affärer – och i livet.

Etik och tillstånden är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.