Michelle är verkligen en fulländad konstnär. Hennes porträtt av husdjur är så verklighetstrogna att man praktiskt taget kan höra hennes motiv pusta av stolthet. I andra änden av hennes kreativa spektrum sätter hon sina pennor i arbete i fantasyvärlden och skissar leende monster som man nästan hör fnittra.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.