Pálma är i Scientology Kyrkan i Budapest och hon vill växla några ord om ord. Hon fullbordade just Kursen i Studerandehatten och lärde sig hur mycket förståelse av ord betyder för att förstå livet. Det är sanningens ord!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.