Owen slungar sin skimboard längs stranden, hoppar sedan på den och ”skimmar” och virvlar fram längs Floridakusten. Det är kul. Det är motion. Och det är en svårvunnen färdighet. Cowabunga, Owen!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.