Scientology Kyrkan i Silicon Valley har startat igen! Och Owen startar om sin utbildning i mänskliga emotioner med kursen i Vetenskapen om överlevnad från Grunderna. Han lär sig de ovärderliga lärdomar som i slutändan kommer att hjälpa honom att utvecklas till Owen 2.0.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.