Randy är en optiker som har funnit den tid han aldrig tidigare hade att förverkliga sin ideala vision för kontoret. Och det handlar om att bättre kunna sörja för sina kunders behov. Att fokusera på sina mål, i affärer och i livet, görs mer effektivt genom att använda den ram som anges på kursen Targets och mål i Scientology handboken.

Targets och mål är en av 19 kostnadsfria onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.