Liang Kuang föreläser online om vad som har skapat förnuft i hans liv – boken Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen. Han berättar om de verkliga vinster han har fått från Dianetics i den virtuella världen.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.