För rideshare-föraren Francoise är det en lätt match att navigera vägarna och motorvägarna, men att manövrera sig runt de emotionella vägspärrarna livet kan utsätta en för kan vara lite mer utmanande. Francoise säger att det var att läsa Dianetics som hjälpte henne att glatt köra genom livet.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.