Jeff har alltid velat lära sig spela … oboe. Men han hade aldrig tid att göra det. Ja, nu när han var fast hemma använde han ett kapitel från Scientology handboken för att testa instrumentet. Som han uttryckte det: ”Genom att känna till Studieteknologin kan jag faktiskt lära mig göra vad som helst. Till och med spela oboe!”

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.