Offi är en otroligt begåvad ung konstnär vars teckningar inte bara fångar utseendet hos hennes motiv, utan även deras innersta natur. Hon skärper sina färdigheter med övning, övning, övning, en lektion som kommer från levnadsregeln ”Var kompetent” i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.