Odisa kavlar upp ärmarna och sätter igång med att städa en allmän trädgård. Och medan hon rensar ogräs, ansar träd och klipper gräsmattan, så är det Odisa egentligen gör att plantera fröna till en bättre morgondag genom att bidra till samhället.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.