Ohbaa Yhaas glada och sprudlande personlighet lyser igenom när hon går till sin vackra Scientology Kyrka i Johannesburg. Hon vill gärna fortsätta med kursen Framgång genom kommunikation och få kunskap som kommer att upplyfta hennes redan livliga kommunikations­färdigheter till helt nya nivåer!

Kommunikation är allt i livet. Kursen Framgång genom kommunikation, tillgänglig i varje Scientology Kyrka, ger 18 specifika färdigheter som bygger på grundläggande Scientology-principer.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.