När Pei‑Chieh spelar sin flöjt är det tydligt redan efter första tonen att hon vet vad hon gör. Hon lärde sig behärska blåsinstrument genom studier, övning och att följa levnadsregeln ”Var kompetent” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.