Debbie kommer från nordväst för att fira våren i sydost. Närmare bestämt befinner sig denna Mancunian (det vill säga Manchester-bo) på Saint Hill i West Sussex – där allting blommar. Att njuta av naturen i all sin prakt är en del av Tillvarons dynamiker.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.