Nishan är utövare av den hetaste konstformen som finns – smideskonst. Han har en imponerande verkstad i sitt garage och kan smida metaller och hamra fram alla möjliga användbara redskap och verktyg. Men de verktyg han använder för att leva ett mer tillfredsställande liv är verktygen från boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.